• ოფისი: 557800050
  • მენეჯერი: დავითი 599405225, ბექა: 598447380, გიორგი: 557800050
  • info@qva.ge